CELNY OGIEŃ CHOJNOWSKICH STRZELCÓW
CELNY OGIEŃ CHOJNOWSKICH STRZELCÓW

Młodzież z chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej, znanej z wielu inicjatyw patriotycznych oraz wielkiego zaangażowania w opiekę nad grobami Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, gościła ostatnio wraz z opiekunami na terenie Bazie Lotniczej „Baryt”. Tu podopieczni por. DS Czesława Dula, po zwiedzeniu bazy i mieszczącej się tam Izby Tradycji 62. Kompanii Specjalnej „Commando”, przez wiele godzin uczestniczyli w nadzorowanych przez instruktora WKS „Baryt”, ppor. Konrada Pałkę zajęciach strzeleckich. Obejmowało ono podstawy bronioznawstwa, zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią palną, techniki prowadzenia celnego ognia oraz praktyczne wykonywanie strzelań. Na początku w ruch poszły małokalibrowe „radomki” a po osiągnięciu stosownych wyników i opanowaniu tzw. czynności łącznych, chojnowianie korzystali z broni o większym kalibrze tj. 7,62 mm AKM. Jak potwierdził biorący udział w tym przedsięwzięciu chor. DS Patryk Borkowski mimo, że zakładane plany wyszkoleniowe Drużyny zostały w pełni osiągnięte, to już jest planowana kolejna wizyta na Barytowych Wzgórzach.