CEL – UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI STARTOWEJ
CEL – UTRZYMANIE ZDOLNOŚCI STARTOWEJ

Z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego, ratownicy  Sekcji Poszukiwań Lotniczych uczestniczyli w planowych zajęciach metodyczno-operacyjnych,  związanych okresowym potwierdzeniem i utrzymaniem posiadanych uprawnień personelu lotniczego tj. w tym przypadku zdolności do działań poszukiwawczo-ratowniczych, lotniczego rozpoznania zagrożeń oraz wykonywania lotów dyspozycyjnych na potrzeby służb ratowniczych. Najistotniejszym celem tego, nadzorowanego przez instruktora-pilota asp. rat. inż. Jacka Szczerbę, przedsięwzięcia było utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego, między innymi, poprzez doskonalenie technik pilotażu oraz wznowienie nawyków w tym zakresie. Start poszczególnych załóg poprzedziła odprawa oraz przegląd techniczny samolotów. Ponadto, w ramach treningu w ratowniczym opuszczaniu statków powietrznych, piloci wykonali również, obligatoryjne w tej formacji, skoki spadochronowe. Obowiązek utrzymania w stałej gotowości operacyjnej pod względem zdolności personelu i sprawności technicznej sprzętu lotniczego oraz możliwości współdziałającego z tzw. komponentem naziemnym JPR, wynika z faktu funkcjonowania jej w strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz współdziałania z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.