BYŁ JUŻ CZAS NA KAWĘ

Dowództwo czasowo stacjonujących w Złotoryi dwóch specjalnych kompanii odwodowych PSP z Gdańska i Szczecina gościło w Bazie Lotniczej „Baryt”. W towarzystwie  komendanta powiatowego, mł. bryg. Tomasza Herbuta, oficerowie zwiedzili teren Jednostki, zapoznając się z tokiem prowadzonych szkoleń i pełnionej tu służby. Spotkanie przy tradycyjnej kawie i ciastkach zdominowała ocena aktualnych zagrożeń oraz wymiana strażackich doświadczeń. Zrobiło się już bezpiecznie i przybyłe na ratunek Złotoryi jednostki PSP niebawem wrócą do swoich macierzystych garnizonów.