„BARYTOWY POLIGON” JUŻ CZEKA
„BARYTOWY POLIGON” JUŻ CZEKA

Komenda Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej i Dyrekcja VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy zawarły ostatnio porozumienie dot. współdziałania w realizacji zadań na rzecz obronności państwa w zakresie wychowania patriotycznego i szkolenia proobronnego uczniów  klas o profilu wojskowym. W podpisanym przez dyrektora VII LO, mgr Iwonę Gorczycę i komendanta Jednostki, st. sierż. Jana Cz. Kuska dokumencie szczegółowo określono obowiązki stron oraz zakres, formę i tematykę prowadzonych tam przedsięwzięć szkoleniowych. Te, o charakterze poligonowym obejmować będą między innymi: wyszkolenie strzeleckie, taktyczno-specjalne, inżynieryjno-saperskie i łącznościowe. Młodzież poznawać będzie również tajniki obrony przed środkami masowego rażenia, rozpoznania ogólnowojskowego oraz współdziałania z komponentem zmechanizowanym przy wykorzystaniu kołowych transporterów opancerzonych. Nie ominie ich też szkolenie paramedyczne oraz podstawowe elementy ratownictwa technicznego i wysokościowego. Dla najwytrwalszych i sprawnych staje otworem droga do przygody życia – spadochroniarstwa i dalszej służby w bordowym  berecie. Jak zapewnia, obecny przy podpisywaniu Porozumienia, ppor. mgr Bartosz Maliński, instruktor JPR, a zarazem nauczyciel zainteresowanego współpracą ogólniaka, na pozytywne owoce wspólnego działania nie trzeba będzie czekać długo. Już niebawem jego podopieczni będą  w stanisławowskiej bazie odbywać pierwsze tury zajęć strzeleckich i ćwiczeń taktycznych. Kilku z nich już wcześniej zasmakowało tam „żołnierskiego chleba”, szkoląc się ochotniczo w pododdziale Przysposobienia Wojskowego JPR. Tym samym legnicka „siódemka” stała się już szóstym ogólniakiem, którego uczniowie poddawani są obywatelsko-wojskowej edukacji w tym szczególnie urokliwym zakątku Krainy Barytowych Wzgórz.