BARTEK ZWYCIĘZCA

Tradycyjne, w 3-Majowe, świąteczne popołudnie, po uroczystościach oficjalnych na placu Niepodległości w Złotoryi, w Bazie Lotniczej „Baryt” rozegrano XV Wielobój Strzelecki Spadochroniarzy JPR  o „Puchar Prezesa Wojskowego Klubu Strzeleckiego Baryt”. W konkurencjach  7,62 mm AKMS i 9 mm PM-63 pierwsza lokata stała się udziałem szefa Grupy Ratownictwa Powodziowego z Proboszczowa, Bartłomieja Andrzejawskiego. Drugie miejsce zajął podkom. Daniel Obarewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a trzecie przypadło sierż. Andrzejowi Majewskiemu z JPR „Baryt”. W zawodach, obok kadry Jednostki, kadetów Przysposobienia Wojskowego i skoczków SSRP „Trawers”, uczestniczyli spadochroniarze – przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Leśnej oraz rezerwiści WP. Zawodami kierował szef wyszkolenia strzeleckiego WKS, st. chor. sztab. Marcin Cedro.