APEL POWIATOWY

Na zaproszenie komendanta powiatowego PSP w Złotoryi, delegacja kadry i poczet sztandarowy JPR uczestniczył na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka. Z zachowaniem ceremoniału, w obecności licznie przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, ZOSP RP i kadry oficerskiej PSP, grupa wyróżniających się strażaków otrzymała awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia korporacyjne. W gronie uhonorowanych brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa znalazł się reprezentant JPR – plut. mgr Andrzej Majewski. Gratulujemy.