AKCJA „BOHATER” – WKS „BARYT”

Władze funkcjonującego przy Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej Wojskowego Klubu Strzeleckiego „Baryt”  w Stanisławowie, podjęły uchwałę o rozpoczęciu akcji programowej „Bohater”, której uwieńczeniem będzie nadanie Klubowi imienia  zmarłego w 2007 roku, ppor. Stefana Karabczyńskiego, wieloletniego honorowego prezesa SSRP „Trawers”, uczestnika bitwy pod Lagarde, żołnierza 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Uroczyste przyjęcie imienia  przez WKS „Baryt” ma nastąpić w dniu 11 listopada br.