ABC ŻOŁNIERSKIEGO RZEMIOSŁA
ABC ŻOŁNIERSKIEGO RZEMIOSŁA

Stało się już tradycją, że podkomendni mł. insp. Marty Święcickiej z Obwodu Południe Związku Strzelców Rzeczypospolitej, lipcowe szkolenia poligonowe odbywają w Bazie Lotniczej „Baryt”. Tym razem grupa funkcyjnych oraz kandydatów do objęcia dodatkowych obowiązków w macierzystych Jednostkach, przez cztery dni aktywnie zgłębiała tajniki żołnierskiego rzemiosła. Pod okiem instruktorów z Jednostki Wojskowej Komandosów ćwiczyli najistotniejsze  elementy tzw. zielonej taktyki. Natomiast instruktorzy JPR prowadzili, między innymi, zajęcia z obsługi i prowadzenia kołowego transportera opancerzonego, co było domeną sierż. Marka Zemły. Zapoznawczymi ćwiczeniami, których tematyką była obrona przed bronią masowego rażenia kierował  por. Konrad Pałka. Instruktorzy prowadzący kładli duży nacisk na praktyczne opanowanie poszczególnych zagadnień, co bez wątpienia odczuli biorący udział w prowadzonych przez ppor. Bartosza Malińskiego   treningach z musztry i ceremoniału wojskowego. Podobnie było w przypadku nadzorowanego przez st. chor. sztab. Marcina Cedro wyszkolenia ogniowego. Po opanowaniu zasad bezpieczeństwa oraz budowy różnych typów wojskowej broni, uczestnicy przystąpili do wykonywania programowych strzelań. Na początku w ruch poszły karabinki małokalibrowe, a następnie te o większym kalibrze tj. od 7,62 mm do 9 mm. Na zakończenie tego cyklu zaliczyli też tradycyjnie marszobieg z bronią na 3.000 m finezyjnie zakończony strzelaniem po wysiłku z AKMS. Jak podkreślał koordynujący, to zorganizowane pod patronatem Stowarzyszenia b. Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando przedsięwzięcie, st. chor. sztab. Bogdan Fiałkowski wszyscy jego uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem uzyskując najwyższe oceny z zagadnień programowych Przysposobienia Wojskowego.