A KTO TAM RZĄDZI?

O tym, że sołtys to ważna władza, i to nie tylko w Wąchocku, można było się przekonać w trakcie zebrania wiejskiego mieszkańców naszego Stanisławowa, na którym dokonywano wyboru na tę szczególną funkcję. Rozbudziło to we wsi wielkie emocje, a potwierdzeniem tego była niemal 100% frekwencja mieszkańców oraz obecność samego wójta gminy i starosty powiatowego. Nie zabrakło tam też  przedstawicieli naszej Jednostki, oczywiście tych sześciu posiadających prawo wyborcze. Było naprawdę gorąco. W głosowaniu tajnym największe poparcie uzyskał mieszkaniec Osiedla, pan Adam Nowakowski, wyprzedzając jedyną konkurentkę zaledwie sześcioma głosami. Te dwie szóstki, to na pewno w całej sprawie tylko zbieg okoliczności. Nowemu Sołtysowi – gratulujemy i wierzymy, że odstąpi od zamiaru codziennego, wieczornego zwijania we wsi asfaltu i innych przypisanych mu zwyczajowo czynności.