OFICEROWIE UHONOROWANI
OFICEROWIE UHONOROWANI

W gronie osób uczestniczących, na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego, w odbywającej się w sali kolumnowej wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczystości wręczenia odznaczeń  znalazło się trzech oficerów tutejszej Jednostki, szef logistyki – spec. rat. mgr Mieczysław Koblański, koordynator medyczny – spec. rat. mgr Tadeusz Żuber oraz kapelan ks. mjr Przemysław Tur. Dwóch pierwszych, postanowieniem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi: Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę. Natomiast ks. kapelan został udekorowany nadanym decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.  Taki sam medal Pan Wojewoda wręczył również M. Koblańskiemu, który  już wcześniej został wyróżniony, lecz z przyczyn losowych nie miał możliwości udziału w uroczystości wręczenia w poprzednim terminie.