WZMOCNILI POTENCJAŁ OPERACYJNY GRP
WZMOCNILI POTENCJAŁ OPERACYJNY GRP

Grupa Ratownictwa Powodziowego w Proboszczowie została jednym z laureatów V edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. W oparciu o pozyskany grant Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dziesięcioosobowy zespół ratowników przeszedł w trzech cyklach teoretyczno-praktycznych gruntowne szkolenie z zakresu zastosowania technik wysokościowych w ratownictwie uzyskując kwalifikacje do  prowadzenia działań ratowniczo-ewakuacyjnych. Jego program obejmował między innymi zasady bezpieczeństwa pracy na wysokościach, znajomość sprzętu specjalistycznego oraz jego zastosowanie. Zajęcia prowadzono na obiektach zurbanizowanych w Bazie Lotniczej Baryt w Stanisławowie oraz na terenach górskich objętych odpowiedzialnością operacyjną tutejszej Grupy. Efektem tego przedsięwzięcia jest rozszerzenie wachlarza zdolności prowadzonych działań prewencyjno-ratowniczych GRP.

 

        „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl