SPEŁNIONO TESTAMENT 1. SK COMMANDO
SPEŁNIONO TESTAMENT 1. SK COMMANDO

Wydarzenie to miało szczególnie symboliczną wymowę. Stanowiło bowiem wypełnienie testamentu bohaterskich żołnierzy 1. Samodzielnej Kompanii Commando. Ich wolą było, by w niepodległej Rzeczypospolitej dziedzictwo i chlubne tradycje tej formacji przejęła elitarna jednostka wojskowa, godna owianego wojenną chwałą wyróżnika COMMANDO. W 1993 roku weterani 1. SKC za taką uznali 62. Kompanię Specjalną. Jednak tej nie było dane długo szczycić się tym wyróżnieniem. Niebawem stała się ofiarą wojskowo-urzędniczej niekompetencji i pod płaszczykiem przekształceń ustrojowych została rozformowana. I tak niemal niezauważenie, po 27 latach służby, „sześćdziesiąta druga” przeszła do historii. W tej sytuacji zawiedzione środowisko bolesławieckich  komandosów za godnego depozytariusza i strażnika dziedzictwa COMMANDO uznało złotoryjski TRAWERS. Przez kolejne 14 lat, otaczane najwyższą estymą patriotyczne wartości, towarzyszyły prowadzonym w bazie lotniczej JPR Baryt szkoleniom spadochronowo-desantowym i specjalnym kolejnych roczników kandydatów do służby wojskowej. Przed dwoma laty, za sprawą kapelania JWK i JPR, niestrudzonego ks. mjr Przemysława Tura, zrodziła się inicjatywa przejęcia tego depozytu przez Jednostkę Wojskową Komandosów oraz ustanowienia w tradycyjnej formie odznaki – wyróżnika mundurowego COMMANDO dla żołnierzy pionu bojowego JWK. Przedłożona Ministrowi Obrony Narodowej propozycja zyskała pozytywną opinię również Komisji do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, co w rezultacie skutkowało wydaniem stosownej decyzji szefa resortu obrony nr 144/MON. Stanowi ona istotny przyczynek otwierający drogę do pełnego wypełnienia testamentu bohaterów spod San Angelo, Monte Cassino i Ankony. W przeddzień święta lublinieckiej Jednostki, w trakcie uroczystego apelu całego jej stanu osobowego, przy udziale Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych oraz w obecności licznego grona zacnych gości w tym zagranicznych z pokrewnych formacji NATO, miała miejsce podniosła ceremonia podpisania aktu przejęcia przez komandosów JWK dziedzictwa i chlubnych tradycji polskich formacji Commando. Jako pierwszy swój podpis na tym historycznym dokumencie złożył Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, były żołnierz 62. KS , gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz. Natomiast z ramienia środowiska b. żołnierzy 62 KS, dowódcę i prezesa stowarzyszenia Commando, ppłk w st. spocz. Andrzeja Żdana reprezentował wiceprezes, st. chor. sztab. rez. Bogdan Fiałkowski. Ponadto, akt ten opatrzyli podpisami: Dowódca JWK, płk Wojciech Danisiewicz, Komendant JPR, st. sierż. w st. spocz. Jan Cz. Kusek oraz ks. mjr Przemysław Tur. Tym samym Jednostka Wojskowa Komandosów stała się trzecią w historii polskiej wojskowości formacją, która uzyskała prawo dysponowania tym szczególnym wyróżnikiem – COMMANDO. Gratulujemy.