JASKINIOWA EDUKACJA
JASKINIOWA EDUKACJA

Ratownicy RW z nadbałtyckiego Mrzeżyna, podwładni naczelnika Adama Dąbrowskiego, w ramach wieloletniej współpracy z tut. JPR przez cztery dni brali udział w szkoleniu z zakresu podstaw ratownictwa jaskiniowego. Pierwszy, wstępny etap podziemnej edukacji przeprowadzono w bazie lotniczej Baryt, gdzie ćwiczono między innymi w znajdującym się na jej terenie szybie po dawnej głębinowej kopalni barytu. Zajęcia te obejmowały zabezpieczenie i rozpoznanie miejsca zdarzenia oraz ratownicze techniki pionowe, w tym ewakuację osoby poszkodowanej. Kolejnym, kierowanym przez sierż. rat. pil. Sabiana Węglińskiego etapem szkolenia, już stricte jaskiniowym były dobowe zajęcia w bardzo ciekawym geologicznie masywie Gór Kaczawskich jakim jest wapienna góra Połom. Tam koncentrowano się już głównie na technikach poziomych, tj. zdolnościach technicznych ratowników w przemieszczaniu się do stref o ekstremalnie ograniczonej przestrzeni. Ćwiczenia zakończono, jak przystało na ratowników tej specjalizacji, jaskiniowym nocowaniem.