A …ELEWOM PTASZEK ŚPIEWA
A …ELEWOM PTASZEK ŚPIEWA

Kolejny, drugi blok programowy Unifikacyjnego Kursu Podoficerskiego Korpusu FR RP wizerunkowo nieco odbiegał od powszechnie ugruntowanego wyobrażenia typowego szkolenia ratowników. A to za sprawą prowadzonych w miniony weekend zajęć praktycznych, które w istotnej część stanowiły realizację Przysposobienia Wojskowego jego uczestników. Zważywszy na konieczność pozostawiania formacji ratowniczych w stałej gotowości do bezzwłocznego podejmowania działań na wypadek ogłoszenia stanów zagrożenia państwa, konfliktu zbrojnego lub zaistnienia katastrof humanitarnych, i innych niebezpiecznych zdarzeń wywołanych działalnością człowieka lub siłami przyrody, organizatorzy kursu do tego typu ratowniczo-wojskowej edukacji przykładają ogromną wagę. Potwierdza to również nadzorujący ten etap szkolenia dowódca sekcji ratownictwa specjalnego złotoryjskiej Jednostki, kpt. dr Tomasz Kaczmarczyk. Zespół elewów KFR stanowią ratownicy różnych specjalności przewidziani do pełnienia funkcji dowódczych szczebla podoficerskiego lub prowadzenia wśród młodzieży zajęć promocyjno-instruktażowych z zakresu bezpieczeństwa powszechnego. Ostatnio na poligonie BL Baryt ćwiczył pododdział elewów z proboszczowskiej GRUPY RATOWNICTWA POWODZIOWEGO i z Jednostki legnickiego STRZELCA. Najwięcej uwagi poświęcono wykonywaniu strzelań treningowych z karabinka AKM 7,62 mm oraz elementom taktyki lekkiej piechoty. Ponadto kursanci uczestniczyli w lotach zapoznawczych PZL-104, stanowiących wstęp do zgłębiania tajników prowadzenia poszukiwań lotniczych oraz rozpoznania zagrożeń z powietrza. Ale póki co przed kursantami jeszcze sporo materiału do opanowania, między innymi z podstaw ratownictwa pola walki tzw. czerwonej taktyki, wojskowych procedur i technik ewakuacji oraz elementów sztuki przetrwania – SERE itp. Przez cały czas komendant kursu spec. rat. mgr inż. Bartłomiej Andrzejewski czuwa, by zajęciom poligonowym w całości nie przyświecała tradycyjne wojskowa maksyma: „słonko świeci, ptaszek śpiewa a elewa ….. zalewa”.