UNITARKA PIERWSZAKÓW
UNITARKA PIERWSZAKÓW

Zgodnie z harmonogramem prowadzonych szkoleń Przysposobienia Wojskowego JPR, jako jedni z pierwszych, na czerwcowym poligonie zameldowali się kandydaci na „wojaków i stróżów prawa” ze złotoryjskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Sucharskiego. 25-cio osobowy wojskowo-policyjny pododdział, dowodzony przez doświadczonego żołnierza rezerwy, mgr Marcina Woźniaka, został zakwaterowany pod namiotami, z dala od elektryki, komputerów i innych trudnych do zniesienia cywilizacyjnych wynalazków. Zanim przystąpili do nauki poszczególnych przedmiotów poznawali, pod okiem absolwentów studium oficerskiego: rat. med. Kamili Drozd mgr Kamila Reinholz, tajniki  ratownictwa pola walki oraz budowy broni strzeleckiej. Później, przez kolejne dni, w warunkach poligonowych szlifowali podstawy żołnierskiego rzemiosła w dość szerokim spektrum. Ten od lat realizowany w bazie JPR Program Przysposobienia Wojskowego, obejmuje między innymi:  szkolenie ogniowe, które już zwyczajowo stanowi królestwo st. chor. sztab. Marcina Cedro. Natomiast tajniki sztuki przetrwania oraz taktyki lekkiej piechoty i terenoznawstwa – zgłębiali za sprawą instr. PW Marka Kośki. Pod okiem asp. mgr pil. Jakuba Gruba ćwiczyli niektóre zagadnienia łączności radiowej. Tradycyjnie, w ramach szkolenia z zakresu obrony przed środkami masowego rażenia, adepci sztuki wojennej przechodzili trening przeciwchemiczny, w tym w komorze gazowej. Te zajęcia, podobnie jak podstawy ratownictwa wysokościowego, stały się domeną kdt. inst. pil. Sabiana Węglińskiego. Programowe zajęcia z walki wręcz prowadził były żołnierz 62. Kompanii Specjalnej „Commando”- inst. Krzysztof Machała, a współdziałaniem załogi transportera opancerzonego z drużyną piechoty, dowodził mł. asp. inż. Tomasz Ślizak. Komendant Jednostki wysoko ocenił działania pozostałej części kadry tego kursu, którą stanowili : mgr Monika Kędzierska, insp. mgr Adam Bartnicki, oraz instruktorzy: Filip Guguła, Jakub Cielecki, Aleksandra Mielnik i niestrudzona Weronika Prociewicz. Na zakończenie blisko tygodniowego szkolenia jego uczestnicy poddani zostali testom sprawnościowym i teoretycznej wiedzy obywatelskiej i wojskowej. Najwyższe lokaty i tytuły prymusów kursu stały się udziałem: Patryka Makucha (kadet PW JPR),Julii KasprzykAdriana Kipa.

GALERIA: