1440 MINUT W CIENIU LEGENDY COMMANDO
1440 MINUT W CIENIU  LEGENDY COMMANDO

Jak informuje komandor, XXI edycji Marszu Prawdy – Barytowych Wzgórz, kpt. Sławomir Durka jej tegoroczny termin, ze względów epidemicznych, został przesunięty na okres jesienny. Ta najbliższa będzie miała szczególny charakter, a to z racji przypadającego w tym roku jubileuszu 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz z uwagi na objęcie jej honorowym patronatem przez b. dowódcę 62. Kompanii Specjalnej, ppłk. Andrzeja Żdana – żywą legendę działań specjalnych Commando.  Start  został zaplanowany na dzień 25 września br. o godz. 18.3o, tradycyjnie z terenu bazy lotniczej Baryt. Na przebiegającą przez Pogórze Kaczawskie, 100-kilometrową trasę, wyruszą śmiałkowie, którym przyjdzie stoczyć 24-godzinną walkę z własnymi słabościami i bezlitosnym upływem czasu.  W trakcie pokonywania trzech, jak twierdzi wielu, morderczych pętli, po ok. 33 km każda, spożywać będą mogli jedynie czystą wodę.  Zgodnie z ponad dwudziestoletnią tradycją, w tej trwającej zaledwie 1.440 minut próbie, mogą obok ratowników i żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, brać udział również osoby cywilne. Wszystkich obowiązują jednakowe zasady uczestnictwa, w tym: posiadanie kompletnego umundurowania polowego lub ćwiczebnego oraz obuwia typu wojskowego tj. sznurowanego powyżej stawu skokowego oraz niezbędnej w działaniach w warunkach nocnych latarki oraz kamizelki odblaskowej. Pewnym, tegorocznym novum jest stworzenie specjalnej, dodatkowej klasyfikacji  commando dla żołnierzy podejmujących się zaliczenia tej próby z bronią, (w razie potrzeby zapewnia organizator – 7,62 mm AKM).  Osoby, które w regulaminowym czasie ukończą ”wędrówkę” otrzymują jak co roku: srebrno-czarne emblematy naramienne BARYT, stosowną legitymację oraz Specjalny Certyfikat. Ponadto, na zwycięzcę w spec-kategorii czekał będzie puchar prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando. Wszystkim „finalistom” przysługiwać będzie zwrot wpisowego, powiększony o kwotę wynikającą z procentowego podziału wpłat dokonanych przez tych, którym tym razem nie udało się sprostać wyzwaniu. Z oczywistych względów ilość uczestników jest limitowana i decydować będzie kolejność zgłoszeń. (wpisowe 100 zł, uczniowie i studenci, oraz honorowi dawcy krwi – 20 zł). W trakcie ubiegłorocznej edycji ustanowiono nowy rekord trasy tj. 1347 min. Dokonała tego, samorzutnie sformowana na jej ostatnim etapie, 6-osobowa grupa (3 ratowników, 2 żołnierzy i kadet PW), której przewodził st. szer. Jakub Czarnecki z 10. Brygady „Czarnych Diabłów”. Uzyskanie takiego wyniku niektórzy okupili nieodwracalnym uszkodzeniem obuwia, najczęściej na skutek krwi przesiąkającej na szwach.  – (fot.)

Migawki z XX edycji MP