SŁOWO KAPELANA

Niech radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego pozwalają mam ciągle odkrywać zmartwychwstanie pośród dni naszego życia. Chrystus bowiem, który jest naszą Drogą Prawdy i Życiem, nieustannie przychodzi z łaską zmartwychwstania do każdego z nas, byśmy umieli i chcieli nieustannie powstawać ze śmierci grzechu do życia łask.

Kapelan JPR ks. kpr. Przemysław Tur