MAŁA WOJOWNICZKA JUŻ JEST… NASZA
MAŁA WOJOWNICZKA JUŻ JEST… NASZA

W sobotnie przedpołudnie w złotoryjskiej świątyni pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny miała miejsce, choć skromna w formie, to szczególnie głęboka w swej duchowej treści, uroczystość przyjęcia przez maleńką Oleńkę Sakrament Chrztu Świętego. Akt ten dokonał się za sprawą ks. kpt. Przemysława Tura, kapelana Jednostki Wojskowej Komandosów i naszej JPR, w obecności rodziców chrzestnych pierworodnej córeczki Państwa Aleksandra i Joanny Krupów.  Mama Oleńki, pani Joanna, jako aspirant ratownictwa od lat pełni służbę w Sekcji Ratownictwa Medycznego i jak wszyscy w tej  Jednostce skacze ze spadochronem. Udziela się również w Wojskowym Zespole Artystycznym Żołnierzy Rezerwy „Rota”. Dzielnej Oleńce oraz Jej zatroskanym, ale szczęśliwym rodzicom życzmy ogromu łask Bożych, uśmiechu i samych słonecznych dni.