ŻYCZENIA KOMENDANTA

W nadchodzącym Nowym Roku 2015, wszystkim pełniącym służbę w pododdziałach Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz w bratnich formacjach ratowniczych, składam najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, szczęścia i sukcesów na lądzie, na wodzie i w powietrzu. Niech dewiza z naszego sztandaru „Bogu na chwałę – Ludziom na ratunek” przyświeca wspólnemu działaniu w każdym dniu Nowego Roku.