ZEW PRZESTWORZY

Pełniący służbę już w drugiej zmianie Polskiego Kontygentu Wojskowego w Kosowie, kapelan tut. Jednostki, ks. ppor. Przemysław Tur, jak przystało na rasowego spadochroniarza i tam na Bałkanach dał upust swojej podniebnej pasji. Wspólnie z żołnierzami armii Stanów Zjednoczonych uczestniczył w powietrzno-desantowych ćwiczeniach, uzyskując odznakę i zaszczytny tytuł „senior parachutist badge”. I tym sposobem był też bliżej Szefa. Gratulujemy.