ZADANIE O NAJWYŻSZYM PRIORYTECIE
ZADANIE O NAJWYŻSZYM PRIORYTECIE

Spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy  z mieszkańcami Złotoryi, jakie odbywało się w miejscowej hali sportowej „Tęcza”, przebiegało w szczególnie ciepłej i rzeczowej atmosferze. O ogromnym zainteresowaniu wizytą Głowy Państwa w „Stolicy Polskiego Złota” świadczyć mogła szczególnie wysoka frekwencja wszystkich grup jej mieszkańców oraz obecność licznego grona zacnych gości. W skład służb czuwających nad bezpieczeństwem uczestników tego niecodziennego zgromadzenia wchodziła, dowodzona przez sierż. Andrzeja Majewskiego, załoga ambulansu Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR. Z tego zdania ratownicy wywiązali się wzorowo, uznając za priorytet zachowanie tam najwyższej, operacyjnej gotowości. O sukcesie ich służby świadczyć może prezentowana powyżej fotografia.