Z GENERAŁEM O WSPÓŁPRACY

Na terenie 23. Pułku Artylerii odbyło się spotkanie Komendanta Jednostki i grupy byłych żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando” z gen. bryg. Cezarym Podlasińskim, dowódcą 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka. Dominującym tematem rozmów było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz nakreślenie kierunków współdziałania  na 2012 rok. W spotkaniu uczestniczył również d-ca 23. Pułku, płk  dypl. Andrzej Lorenc oraz kadra kierownicza bolesławieckich artylerzystów.