Z BISKUPIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
Z BISKUPIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

Tegoroczne, tradycyjne Spotkanie Wigilijne  w Bazie Lotniczej „Baryt” zgromadziło blisko 60-osobowe grono spadochroniarzy „Trawersu” i JPR. Zanim  połamali się opłatkiem i zasiedli do świątecznego stołu, wzięli udział szczególnie uroczystej części oficjalnej. Po gorącym powitaniu powracającego z kolejnej, tym razem afgańskiej misji, kapelana JPR, ks. kpt. Przemysława Tura, odczytano Dekret Biskupa Polowego WP, bp. gen. bryg. Józefa Guzka, o nadaniu, ustanowionego na Stulecie Ordynariatu Polowego WP, Medalu „W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE”. W imieniu Jego Ekscelencji, dekoracji st. sierż. Jana Kuskakpr. lek. med. Janusza Chudyby dokonał czcigodny kapelan JPR.  Następnie, przedstawiciel środowiska  byłych żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”, chor. Marek Stachowski  wręczył  dwóm spadochroniarzom bordowe berety, co stanowiło symboliczne potwierdzenie zaliczenia blisko rocznego cyklu podstawowego szkolenia specjalnego w pododdziale Przysposobienia Wojskowego. Natomiast, za sprawą  rozkazu personalnego Komendanta Korpusu FR RP, grono ratowników JPR powiększyło się o dwóch podoficerów. Do stopnia młodszego aspiranta ratownictwa został awansowany  mgr inż. Paweł Wychryst  i Damian Gołembski.  Później nie było końca życzeniom, wśród których, obok tych tradycyjnych błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, słychać było środowiskowe „sukcesów i szczęścia na lądzie, na wodzie i w powietrzu”. Wigilijne spotkanie, pełne wspomnień podniebnych przygód oraz działań w nie tyko w ratowniczej służbie, trwało do późnych godzin nocnych.

GALERIA: