WSPARCIE COMMANDO

Grupa instruktorów Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej uczestniczyła w zabezpieczeniu konkurencji strzeleckich, odbywających się na terenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych klas o profilu wojskowym. Głównym organizatorem, tego odbywającego się cyklicznie pod patronatem Ministra Obrony Narodowej przedsięwzięcia, było Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”. Nad bezpieczeństwem ponad dwustu zawodników czuwał, dowodzony przez chor. Zdzisława Iwińskiego, zespół ratowników  Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR.