WOJSKO DLA SPOŁECZEŃSTWA
WOJSKO DLA SPOŁECZEŃSTWA

Komendant Jednostki uczestniczył w 4-dniowej, zorganizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej, dorocznej Ogólnopolskiej, tym razem już VIII Konferencji Organizacji Pozarządowych pn. „Wojsko dla  Społeczeństwa”. W tym roku jej uczestnicy gościli na terenie Ośrodka Szkoleniowego Sił Powietrznych w podpoznańskim Kiekrzu. Pierwsze dwa dni upłynęły pod znakiem  zapoznawania z najnowszą techniką wojskową oraz obecnymi realiami pełnienia służby zawodowej. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach królowały słynne „Polskie Orły” i ich nowoczesna baza szkoleniowa. Ciekawy przebieg miała również wizyta w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tu zamiast odgłosów startujących F-16, dominowały, między innymi, nutki wojskowych marszów, a to za sprawą koncertu muzyków – elewów tamtejszej Szkoły Podoficerskiej. Kolejne dni miały już inną, bardziej roboczą formę i poświęcone były ocenie realizacji tegorocznych zadań publicznych na rzecz obronności państwa. Gros czasu poświęcono efektywności proobronnego szkolenia młodzieży, wychowania patriotycznego oraz działań promocyjnych WP. Podobno komendant JPR powrócił niezwykle ubogacony o wytyczne MON z tzw. pierwszej ręki.