WIOSENNE I PODOBNO JUBILEUSZOWE
WIOSENNE I PODOBNO JUBILEUSZOWE

Trwają już na dobre prace remontowo-modernizacyjne obiektu szkoleniowo-koszarowego w Bazie Lotniczej „Baryt”. Ich rozpoczęcie było możliwe dzięki znaczącemu wsparciu ze strony Fundacji KGHM Polska Miedź oraz zaangażowaniu środków funduszu remontowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej Jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na okres dwóch miesięcy prawie cały teren bazy, w pewnym sensie,  przeistoczył się w istny plac budowy. A to w dużej mierze za sprawą prowadzonej tam inwestycji samorządowej, obejmującej między innymi modernizację hydroforni oraz budowę przyłącza wiejskiego wodociągu. Podobno wszystko jest prowadzone planowo i jak twierdzi wielu, ma bezpośredni związek z przygotowaniami do obchodów, przypadającego w tym roku jubileuszu 20-lecia stacjonowania tu komponentu lotniczego Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej. A może za tym wszystkim stoi tylko wiosna? Póki co, dostępu do komendy bazy broni pododdział uzbrojonych w ciężki sprzęt, zdeterminowanych budowlańców, a na intruzów czyhają zwały gruzu i głębokie wykopy.