WILCZYM TROPEM
WILCZYM TROPEM

W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych delegacja Jednostki uczestniczyła w uroczystościach na terenie Popielówka – miejscowości, która za sprawą żołnierzy mjr Henryka  Flame i utworzonej przez nich w 1947 roku zbrojnej, antykomunistycznej organizacji pn. Żandarmeria Sił Podziemnych – zyskała miano „Wioski Żołnierzy Niezłomnych”. Jednym z głównych punktów tegorocznych, upływających w zimowej scenerii, obchodów było oznakowanie przez przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej grobu żołnierza ŻSP, śp. ppor. Tadeusza Pietryka – w ramach akcji „Ojczyzna Swoim Bohaterom”. Tradycyjnie, po Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny, na przykościelnym placu, z udziałem licznego grona zaproszonych gości, z senatorem Krzysztofem Mrozem na czele, miał miejsce okolicznościowy apel młodzieży z klas mundurowych (w tym lotniczej, objętej patronatem JPR) z lubomierskiego Zespołu Szkół. Niebawem też odbył się start do Biegu – Memoriał Tadeusza Pietryka, który zabezpieczali ratownicy medyczni JPR. Czynna również była wystawa uzbrojenia historycznego oraz stoiska promocyjne Żandarmerii  Wojskowej, Policji i Straży Pożarnej. Głównym organizatorem  tych przedsięwzięć było lokalne Stowarzyszenie ”Klasztor Lubomierz”, Dyrekcja Zespołu Szkół oraz władze samorządowe gminy  Lubomierz.

Podobnie uroczyście było w Złotoryi. Już 1 marca uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyny w kościele p.w. Narodzenia N.M.P. W jego nawie bocznej, w honorowej asyście kadry JPR miało miejsce odsłonięcie tablicy Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wiernych Niepodległej Polsce, 1944-1963. Tego zaszczytu, obok pani senator Doroty Czudowskiej i miejscowego proboszcza ks. Stanisława Śmigielskiego oraz szefa Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy ROTA,  sierż. Stanisława Kubicza,  dostąpił również komendant tutejszej Jednostki. Po poświęceniu i złożeniu wiązanek kwiatów, część oficjalną tego szczególnego wydarzenia zakończyło odegranie przez sygnalistów ceremonialnego „Śpij Kolego”. Następnie artyści w mundurach zaprezentowali, przygotowany pod kierownictwem pani Urszuli Regulskiej, blisko dwugodzinny, koncert pieśni wojskowo-patriotycznych z elementami poezji niepodległościowej pt. „Nie umiera ten, co trwa w pamięci żywych”.