WILCZYM TROPEM Z HISTORIĄ W TLE
WILCZYM TROPEM Z HISTORIĄ W TLE

Komendant Jednostki st. sierż. Jan Cz. Kusek w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, na zaproszenie władz samorządowych Lubomierza, gościł w pobliskim Popielówku, noszącym miano „Wioski Żołnierzy Niezłomnych” na Uroczystym Apelu kadetów klas mundurowych tamtejszego Zespołu Szkół. Został on poprzedzony Msza świętą odprawioną w miejscowym kościółku przez proboszcza ks. Erwina Jaworskiego w intencji bohaterów powojennej konspiracji antykomunistycznej. W jej trakcie odbyła się, w asyście żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, prezentacja odnalezionego tu w ubiegłym roku, historycznego sztandaru Żandarmerii Armii Krajowej. W uroczystości uczestniczyło liczne grono szczególnie zacnych gości. Byli wśród nich, między innymi, parlamentarzyści, wojskowi oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych. Na miejscowym cmentarzu delegacje złożyły wiązanki kwiatów na grobie Niezłomnego, śp. Tadeusza Pietryki ps. „Sokół”. Natomiast młodzież z klas mundurowych przedstawiła na przykościelnym placu bogaty w treści patriotyczne, program artystyczny. Odbył się również Bieg Niepodległości im. T. Pietryki, na dystansie 1963 m. St. chor. sztab. Marcin Cedro i instr. Marek Kośka zaprezentowali okazały zbiór broni strzeleckiej z czasu walk powojennego podziemia. Pod względem medycznym całość uroczystości zabezpieczali ratownicy JPR: kpr. Piotr Kopcza i rat. Weronika Prociewicz. Głównym organizatorem tego szczególnego wydarzenia, za sprawą niestrudzonego regionalisty Edwarda Koreckiego i grona podobnych mu społeczników, było Stowarzyszenie Klasztor Lubomierz. Wszystko odbywało się przy wsparciu Burmistrza Lubomierza Marka Chrabąszcza oraz Dyrektor ZS Joanny Paśko-Sikory. Patronat honorowy sprawowali: Senatorowie RP Krzysztof Mróz i Rafał Ślusarz, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Dolnośląski oraz Fundacja KGHM Polska Miedź i TVP 3 Wrocław. Młodzież odebrała tam prawdziwą lekcję historii i patriotyzmu.

***

W tym dniu delegacja kadry Jednostki oraz Stowarzyszenia „Barytowe Wzgórza” złożyła pod usadowionym w centrum  Stanisławowa, pamiątkowym głazem „100-lecia Niepodległości” wiązanki kwiatów i zapaliła znicze. Było to ostatnie w tym miejscu oddanie hołdu przy symbolicznym grobie Żołnierzy Niepodległej. Decyzją Wójta Gminy Męcinka (byłego funkcjonariusza SB – IPN Wr. 299/2) ten ustawiony w 2018 r. przez miejscowych społeczników monument ma zostać usunięty z terenu stanowiącego własność gminy. Podobny los spotka złożoną pod nim urnę z poświęconą ziemią z miejsca śmierci ostatniego z „Wyklętych”, bohaterskiego sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek”, poległego w 1963 r. z rąk siepaczy Służby Bezpieczeństwa. Świadomi tła tych zdarzeń mieszkańcy wsi oraz liczne grono przyjaciół i sympatyków Barytowych Wzgórz już niebawem dokonają, w wojskowej asyście honorowej, uroczystego przeniesienia tego symbolicznego grobu Żołnierzy Rzeczypospolitej do nowej kwatery, w granicach prywatnej działki. Zdaniem wielu władze gminy uznały patriotów, ludzi nie wahających się złożyć własne, nierzadko młode życie, na Ołtarzu Ojczyzny  za niegodnych upamiętnienia na centralnym placu wsi.  Niektórzy nadal postępują tak, jakby nie odrobili lekcji najnowszej historii.