W MYŚL ŻOŁNIERSKIEJ DEWIZY
W MYŚL ŻOŁNIERSKIEJ DEWIZY

W mroźne, wtorkowe przedpołudnie w Bazie Lotniczej JPR „Baryt” w Stanisławowie, gościł Sekretarz Biskupa Polowego Wojska Polskiego, ks. por. Marcin Janocha. W towarzystwie komendanta Jednostki oraz kapelana, ks. por. Przemysława Tura i szefa wyszkolenia strzeleckiego, st. chor. sztab. Marcina Cedro, dostojny Gość zwiedził bazę, został też zapoznany z zadaniami szkoleniowymi i operacyjnymi oraz tokiem służby w tej spec-formacji. Przekazał jej załodze słowa błogosławieństwa oraz szczególnie ciepłe żołnierskie pozdrowienia. Na zakończenie wizyty, w imieniu Jego Ekscelencji Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego bp. gen. bryg. Józefa Guzdka, przekazał  st. sierż. Janowi Kuskowi „generalskiego coina” oraz właśnie wydany na 100-lecie Ordynariatu Polowego WP, jeszcze „ciepły” egzemplarz albumu „Polskie Symbole Narodowe”. Za sprawą Czcigodnego Księdza Sekretarza również gabinet szefa Jednostki, ubiegłorocznego kawalera odznaczenia OP WP „Milito Pro Christo”, przyozdobiony został pamiątkowym herbem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, sygnowany nazwiskiem Jego Ekscelencji.