W LOGISTYCE – ZMIANA WARTY
W LOGISTYCE – ZMIANA WARTY

W związku z powierzeniem dotychczasowemu, wieloletniemu szefowi logistyki JPR, asp. rat. mgr Mateuszowi Wójcickiemu funkcji Instruktora ds. wojskowych w Korpusie Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej, komendant Jednostki na wakujące stanowisko w służbie kwatermistrzowskiej, powołał pełniącego obowiązki specjalisty ds. szkolenia nurkowego, st. asp. rat. mgr Mieczysława Koblańskiego. Na nowym szefie logistyki, z racji posiadanych uprawnień oraz doświadczenia, nadal spoczywać będzie obowiązek sprawowania nadzoru techniczno-merytorycznego nad szkoleniem i organizacją działań podwodnych. Natomiast starszemu aspirantowi Wójcickiemu, komendant Jednostki podziękował za pełnioną z wielkim oddaniem ponad 25-letnią służbę w pionie logistycznym. Podkreślając Jego trudne do przecenienia zasługi, między innymi w zakresie adaptacji obiektów pokopalnianych na potrzeby bazy lotniczej oraz rozbudowy jej infrastruktury, przywołał też, zaangażowanie z jakim zawsze podchodził do szkolenia młodzieży oraz wykazywaną troskę o utrzymanie zdolności operacyjnej Sekcji Ratownictwa Medycznego. Przypomniał, również, że podoficer ten w 2016 r. za szczególne osiągnięcia w służbie został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W wydanym rozkazie na okoliczność zmian personalnych w JPR, jej komendant prócz gratulacji i życzeń, wyraził też przeświadczenie, że realizacja tych nowych, stojących przed nimi wyzwań stanie się źródłem osobistej satysfakcji oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną decyzją komendanta Jednostki odstąpiono od regulaminowej ceremonii przekazania obowiązków.