UHONOROWANI Z BARYTOWYCH WZGÓRZ
UHONOROWANI Z BARYTOWYCH WZGÓRZ

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, dwóch mieszkańców wsi Stanisławów w gminie Męcinka, wieloletnich działaczy na rzecz upowszechniania tradycji narodowych oraz rozbudzania wśród lokalnej społeczności ducha patriotycznego i kształtowania postaw obywatelskich, Władysław MicekGrzegorz Walentynowicz zostało uhonorowanych prestiżowymi Medalami STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI. Tego zaszczytu dostąpili w uznaniu zaangażowania w działalność społeczną, która zaowocowała między innymi szeregiem trudnych do przecenienia inicjatyw, a w szczególności organizacją dziesięciu dorocznych edycji patriotycznych festynów o charakterze wojskowo-religijnym pn. Święto Krainy Barytowych Wzgórz, a Stanisławów zasłużenie zyskał miano Patriotycznej Wsi. Obaj Panowie będąc działaczami lokalnego Stowarzyszenia Miłośników Wsi Stanisławów „Barytowe Wzgórza”, zainicjowali również wzniesienie w centrum wsi obelisku upamiętniającego Stulecie Odzyskania Niepodległości, pod którym złożono urny z ziemią z pól bitewnych (Wólka Radzymińska, Wizna, Monte Cassino) oraz z miejsca śmierci ostatniego z „Żołnierzy Wyklętych” – sierż. Józefa Franczaka ps. Lalek. Okazały monument został odsłonięty przy udziale wojskowej asysty honorowej, a jego poświęcenia dokonał Biskup Polowy Wojska Polskiego, J.E. bp. gen. bryg. dr Józef Guzdek w lipcu br

Dekoracji prezesa Stowarzyszenia „Barytowe Wzgórza”, Władysława Micka, w imieniu Prezydenta RP dokonał Wicewojewoda Dolnośląski, Jarosław Kresa w sali kolumnowej wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast drugi z uhonorowanych nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości z przyczyn rodzinnych. Jemu odznaczenie zostanie wręczone w późniejszym terminie. Gratulujemy Panom i życzymy dalszych sukcesów w służbie dla Najjaśniejszej.

Fot. archiwum SMWS.