TYM, KTÓRZY UMIERALI MŁODO
TYM, KTÓRZY UMIERALI MŁODO

W godzinie „W”, gdy już zamilkły syreny,  przed złotoryjskim pomnikiem Niepodległej odbyły się miejskie uroczystości dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których uczestniczyła również delegacja kadry tutejszej Jednostki. Przy zapalonych zniczach oraz w asyście sztandaru JPR i posterunków honorowych, wystawionych przez rekonstruktorów historycznych z Bazy Lotniczej „Baryt”, Apel Pamięci odczytał oficer Korpusu Formacji Ratowniczych RP, spec. rat. Bartłomiej Andrzejewski, a asp. rat.  Joanna Krupa zaprezentowała zebranym przejmujący w swej treści wiersz  Stanisława Marczaka pt. Do Powstańca.  Wśród  składających wiązanki kwiatów pod symboliczną mogiłą „…Tych co polegli w pochodzie ku Niepodległości” tradycyjnie była delegacja władz Złotoryi z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz  instytucji,  stowarzyszeń i służb z terenu miasta. Na zakończenie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, odegrany został  sygnał „Śpij Kolego”.