TYLKO DLA ORŁÓW

Dobiegł końca pierwszy etap, prowadzonego w bazie lotniczej „Baryt”, szkolenia spadochronowo-desantowego żołnierzy rezerwy i kadetów przysposobienia wojskowego. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach zadania zleconego Jednostce przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 25 spadochroniarzy doskonaliło swoje umiejętności w zakresie wykonywania skoków w warunkach dziennych i nocnych. Szkolenie to dla skoczków o najwyższym stopniu zaawansowania będzie kontynuowane w pierwszej połowie sierpnia br.