TU ZASZŁA MAŁA ZMIANA
TU ZASZŁA MAŁA ZMIANA

Z dniem 1 stycznia br. nastąpiła zmiana adresu siedziby Komendy Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi, tj. z placu Władysława Reymonta 6a/2 na plac Orląt Lwowskich nr 1. Stanowi ona jedynie usankcjonowanie stanu faktycznego, ponieważ od pewnego czasu, z przyczyn czysto technicznych zaniechano eksploatacji zabytkowego bastionu,  który od niepamiętnych czasów stanowił formalną siedzibę szefostwa złotoryjskich spadochroniarzy oraz komendy Jednostki. Nastąpiło to nie tylko za sprawą braku możliwości technicznych przeprowadzenia kapitalnego remontu, ale przede wszystkim z racji ograniczeń  adaptacyjno-modernizacyjnych ciążących na tego typu zabytkowych budowlach. W tej sytuacji JPR zrezygnowała  z dalszego jej użytkowania. Aktualnie siedziba komendy Jednostki mieści się w oficynie gmachu złotoryjskiego samorządu. Natomiast jej trzon operacyjno-techniczny nadal zlokalizowany jest przy ulicy Legnickiej 48, gdzie w obiektach Państwowej Straży Pożarnej stacjonuje Sekcja Ratownictwa Medycznego JPR. Dwie pozostałe sekcje od lat szkoląc się zachowują ratowniczą gotowość w bazie lotniczej „Baryt” w nieodległym Stanisławowie.