TRENING JASKINIOWY

Zgodnie z programem szkolenia JPR, Sekcja Ratownictwa Specjalnego przeprowadziła wielogodzinny trening z zakresu ratownictwa jaskiniowego. W rejonie wojcieszowskiej góry Połom ćwiczono jaskiniowe działania rozpoznawczo-poszukiwawcze oraz techniki ewakuacji osób poszkodowanych. Zajęciami kierował rat. spec. Piotr Pawłowicz.