SZKOLENIE OKS MON

W dniu 3 grudnia 2011 r. Komendant Jednostki wspólnie z Głównym Księgowym JPR uczestniczył  w szkoleniu zorganizowanym przez Oddział Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego tematem były nowe zasady  powierzania i realizacji zadań publicznych na rzecz obronności państwa w 2012 r. Zajęcia i konsultacje przeprowadzono na terenie Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.