ŚWIĘTOWANIE STANISŁAWOWA

W sobotę, 31 lipca br.odbył się tradycyjny festyn wiejski „Swięto Stanisławowa”. Na placu przy obelisku 800-lecia, miał miejsce uroczysty apel pamięci oraz koncert orkiestry dętej i występ Wojskowego Zespołu Artystycznego „Rota”. Bogaty program festynu obejmował również występy zespołów folklorystycznych oraz recital gwiazdy wieczoru, Klaudii Suchenek. Były też pokazy sztucznych ogni i zabawa taneczne  do póżnej nocy. Gościem honorowym była Posłanka na Sejm RP, pani Elżbieta Witek.
W tym dniu, przy bramie wjazdowej do bazy lotniczej „Baryt”, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonowanie na tym terenie w latach 1956 – 1999 głębinowej kopalnii braytu. Odbyło się to w obecności licznie przybyłych górników, mieszkańców oraz władz samorządowych i załogi BL.