ŚWIĘTOWALI HUCZNIE I PO ŻOŁNIERSKU
ŚWIĘTOWALI HUCZNIE I PO ŻOŁNIERSKU

Kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Wojska Polskiego w Bazie Lotniczej „Baryt” była wieczorna uroczysta zbiórka kadry JPR oraz uczestników XI. Zawodów Strzeleckich Spadochroniarzy, na której  odczytano wyciągi, między innymi z rozkazu personalnego komendanta Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej, o nadaniu, w uznaniu działalności na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i obronności, Srebrnego Krzyża Zasługi Korpusu  mł. spec. rat. mgr inż. Bartłomiejowi  Andrzejewskiemu oraz o awansowaniu rat. spec. Klaudii Pawłowicz (z Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR) do  stopnia młodszego aspiranta ratownictwa. Dekoracji krzyżem oraz wręczenia aktu mianowania dokonał komendant Korpusu. Ponadto komendant Jednostki wyróżnił grupę szczególnie aktywnych kadetów z pododdziału Przysposobienia Woskowego awansami na wyższe stopnie służbowe. Stopień kadeta – instruktora PW otrzymała Dominika Wierzbicka, a kadeta specjalisty Weronika ProciewiczJakub Cielecki. Natomiast na stopnień młodszego kadeta awansowani zostali: Patryk Makuch, Dominik DudekDawid Doroszyński. Akty mianowań kadeci otrzymali z rąk kpt. dr Tomasza Kaczmarczyka. Miłym akcentem było również uhonorowanie  pamiątkowymi odznaczeniami korporacyjnymi pani lek. med. Doroty Walczak oraz sierż. Marka Zemły. Wręczenia ich, w imieniu Stowarzyszenia Weteranów dokonał mjr Stanisław Napierała. W ostatnim punkcie tego zgromadzenia, sędzia główny ZSS, st. chor. sztab. Marcin Cedro odczytał wyniki właśnie zakończonego współzawodnictwa. Wśród ponad czterdziestu startujących w konkurencji głównej  7,62 mm AKMS najlepsze wyniki uzyskali: kpr. Mieczysław Koblański z Legnicy oraz kpr. Tomasz Lubieński  z Warszawy. Pierwszy otrzymał Puchar 100-lecia Niepodległości, a udziałem drugiego stał się puchar prezesa Wojskowego Klubu Strzeleckiego „Baryt”. Wszystkim gratulujemy.