ŚWIĘTO BARYTOWYCH WZGÓRZ

X jubileuszowy festyn z okazji dorocznego Święta Krainy Barytowych Wzgórz był ważnym wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców wsi ale też dla całej kadry Jednostki. Po polowej Mszy świętej i tradycyjnym Apelu Pamięci miało miejsce, z udziałem władz samorządowych, otwarcie nowej drogi: Stanisławów – Leszczyna. Później odbyły się pokazy lotnicze oraz prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego, występy zespołów artystycznych oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Serwowano żołnierską grochówką i wiele różnych lokalnych przysmaków. W tym dniu funkcjonowała również poczta polowa.