SKAŁKA I TROCHĘ HISTORII

Wspólnie z Fundacją Polska Miedź i Stowarzyszeniem „Dolina Świekotki” w Jastrowcu oraz Stowarzyszeniem „Commando”, Jednostka była organizatorem II Pikniku Wojskowego dla dzieci i młodzieży w Grudnie pn. „Skałka 2013”. Bogaty program tej imprezy obejmował między innymi: zawody strzeleckie, pokazy uzbrojenia oraz gry i turnieje sprawnościowe. Była też tradycyjna żołnierska grochówka i wiele innych atrakcji. W tym dniu miała również miejsce uroczystość odsłonięcia, odnowionego z inicjatywy Krzysztofa Kułacza, pomnika żołnierzy niemieckich – mieszkańców Grudna (Petersgrund) poległych w I wojnie światowej.  Obecni byli między innymi przedstawiciele mniejszości niemieckiej, Fundacji Polska Miedź, władz samorządowych, Ordynariatu Polowego WP oraz duchowieństwo i licznie zgromadzeni mieszkańcy tej urokliwej wsi. Posterunki honorowe wystawili spadochroniarze „Trawersu”.