Sekcja Poszukiwań Lotniczych

Sekcja realizuje zadania operacyjne w zakresie poszukiwań lotniczych i rozpoznania zagrożeń oraz koordynacji z powietrza działań sił i środków naziemnych. Wykonuje również loty łącznikowe i dyspozycyjne na potrzeby podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest też organizatorem programowych szkoleń doskonalących oraz treningów dla załóg samolotowych i skoczków spadochronowych.
Sekcja stacjonuje na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w Stanisławowie.

Skład osobowy pododdziału:

* Kwalifikacje do pełnienia funkcji pokładowych posiada większość członków pozostałych sekcji ratowniczych JPR, którzy w razie potrzeby uzupełniają stan osobowy pododdziału poszukiwań lotniczych. Wszyscy ratownicy JPR posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania skoków spadochronowych.

stopień, imię i nazwisko – funkcja operacyjna

ppor. pil. Przemysław Kusek – Pilot – dowódca sekcji
sierż. mgr inż. pil. Jacek Dziedzio – Pilot – szef szkolenia lotniczego
kpt. inż. pil. Jacek Szczerba – Pilot – dowódca załogi, rat. med.
asp. rat. mgr pil. Jakub Gruba – Pilot – dowódca załogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tech. rat.pil. Sabian Jan Węgliński -Operator-członek załogi
rat. spec. mgr pil. Katarzyna Holmegard – Pilot – członek załogi,
asp.rat. inż. Bartosz Miara– Operator- spec. ratownictwa wysokościowego
bryg. mgr inż. Piotr Kuchnio – Operator – członek załogi                                                                                                                                                                                                                           asp.rat. mgr inż. Bartosz Donke- Operator- członek załogi                                                                                                                                                                                                                           kom. mgr Paweł Sakowicz– Operator- członek załogi
ks. kpt. mgr Przemysław Tur – Operator – członek załogi, rat.CLS
kom. mgr Daniel Obarewicz – Operator – członek załogi
st. chor. sztab. Marcin Cedro – Operator – członek załogi
mł. chor. mgr Marcin Jankowski – Operator – członek załogi – rez.                                                                                                                                                                                                                             asp. inż. Mariusz Łydek – Operator – członek załogi – rez.
mł. rat. mgr Anna Piontek – Operator – członek załogi – rez.

Samoloty JPR:

  • PZL-104 Wilga 35, znaki rozp. SP – HKN, nr operac. 619-43.
  • Socata-Morane MS-893A, znaki rozp. SP – NMR, nr operac. 619-44.

Instruktorzy lot. SL:

sierż. mgr inż.pil. Jacek Dziedzio                                                                                                                                                                                                                inż.kpt.pil. Jacek Szczerba
kpt. dr Tomasz Kaczmarczyk
ppor. pil. Przemysław Kusek                                                                                                                                                                

asp. inż. Bartosz Miara                                                                                                                                                                                                   asp.rat. mgr inż. Bartosz Donke

Pododdział dysponuje również lotniczym sprzętem wysokościowo-ratowniczym oraz urządzeniami łączności służbowej jedn. ochrony przeciwpożarowej i pogotowia ratunkowego. W przypadku realizacji szerszych programów szkoleniowych lub prowadzenia na dużą skalę akcji poszukiwawczych, Sekcja może w oparciu o zawarte porozumienia korzystać z samolotów innych podmiotów lotnictwa cywilnego.