Sekcja Poszukiwań Lotniczych

Sekcja realizuje zadania operacyjne w zakresie poszukiwań lotniczych i rozpoznania zagrożeń oraz koordynacji z powietrza działań sił i środków naziemnych. Wykonuje również loty łącznikowe i dyspozycyjne na potrzeby podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest też organizatorem programowych szkoleń doskonalących oraz treningów dla załóg samolotowych i skoczków spadochronowych.
Sekcja stacjonuje na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w Stanisławowie.

Skład osobowy pododdziału:

* Kwalifikacje do pełnienia funkcji pokładowych posiada większość członków pozostałych sekcji ratowniczych JPR, którzy w razie potrzeby uzupełniają stan osobowy pododdziału poszukiwań lotniczych. Wszyscy ratownicy JPR posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania skoków spadochronowych.

Stopień, imię i nazwisko-funkcja operacyjna

ppor. pil. Przemysław Kusek-Pilot-dowódca sekcji
sierż. mgr inż.pil. Jacek Dziedzio-Pilot-szef szkolenia lotniczego
spec. rat .inż.pil. Jacek Szczerba-Pilot-dowódca załogi
asp. rat. mgr pil. Jakub Gruba-Pilot-dowódca załogi
asp.rat.pil. Zenon Durachta– Pilot- dowódca załogi
sierż. rat. pil. Sabian Węgliński-Pilot- członek załogi
asp.rat.pil. Katarzyna Homegard– Pilot- członek załogi
asp.rat.inż. Bartosz Miara– Operator- członek załogi
bryg.mgr inż. Piotr Kuchnio– Operator- członek załogi
asp. rat. mgr inż. Bartosz Donke-Operator- członek załogi
kom. mgr Paweł Sakowicz– Operator- członek załogi
ks.kpt.mgr Przemysław Tur– Operator- członek załogi, rat. CLS
kom. mgr Daniel Obarewicz– Operator- członek załogi
st.chor. sztab. Marcin Cedro– Operator- członek załogi
mł. chor. mgr Marcin Jankowski-Operator- członek załogi- rez.
asp.inż. Mariusz Łydek– Operator- członek załogi-rez.

Samoloty JPR:

  • PZL-104 Wilga 35, znaki rozp. SP – HKN, nr operac. 619-43.
  • Socata-Morane MS-893A, znaki rozp. SP – NMR, nr operac. 619-44.

Instruktorzy lot. SL:

sierż. mgr inż. pil. Jacek Dziedzio– instruktor samolotowy
kpt. dr Tomasz Kaczmarczyk
ppor.pil. Przemysław Kusek
spec. rat.  inż. pil. Jacek Szczerba– instruktor samolotowy
asp. inż. Bartosz Miara– instruktor spadochronowy
asp.rat.mgr inż. Bartosz Donke– instruktor spadochronowy

Pododdział dysponuje również lotniczym sprzętem wysokościowo-ratowniczym oraz urządzeniami łączności służbowej jedn. ochrony przeciwpożarowej oraz systemu PRM. W przypadku realizacji szerszych programów szkoleniowych lub prowadzenia na dużą skalę akcji poszukiwawczych, Sekcja może w oparciu o zawarte porozumienia korzystać z samolotów innych podmiotów lotnictwa cywilnego.