Sekcja Ratownictwa Specjalnego

Sekcja realizuje zadania operacyjne w zakresie: ratownictwa wysokościowego, wodnego, jaskiniowego oraz poszukiwań podziemnych, nawodnych i płetwonurkowych. Jest również organizatorem szkoleń, ćwiczeń i treningów specjalistycznych dla współpracujących grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Skład osobowy pododdziału:

stopień, imię i nazwisko – funkcja operacyjna

kpt. mgr Tomasz Kaczmarczyk – Dowódca
plut. Tadeusz Stasiewicz – Zastępca Dowódcy
kpt. dr hab. inż. Barbara Kaczmarczyk – Spec. zarz. kryzys.
sierż. Marek Zemła – Ratownik – kierowca p.u.
plut. Bogdan Macuga – Ratownik
ppor. mgr Bartosz Maliński – Ratownik
sierż. Artur Kukiełka – Ratownik – kier. operator
sierż. Ernest Krawczyk – Ratownik – kierowca p.u.
kpr. Sylwester Dorabiała – Ratownik
rat. spec. lek. Sławomir Pastor – Lekarz
rat. spec. inż. Piotr Pawłowicz – Ratownik – kierowca p.u.
rat. Marcin Lipiński – Ratownik

rat. spec. Waldemar Aldminowicz – Ratownik
rat. Filip Guguła – Ratownik
rat. Mateusz Wójcik – Ratownik
mł. rat. Maciej Zdancewicz– Ratownik

Wszyscy ratownicy Sekcji RS posiadają doświadczenie w wykonywaniu skoków spadochronowych.

Sekcja dysponuje pojazdami:

Audi 1,9, nr operac. 619-45 (SOp) i lekkim samochodem rozpoznawczo-ratowniczym Mercedes-Benz 290 GD, nr operac. 619-48. Na wyposażeniu posiada również samochód operacyjny nieoznakowany (wsparcia psychologicznego) i trzy łodzie pneumatyczne oraz sprzęt specjalistyczny. Ponadto każdy z ratowników do działań poszukiwawczych ma przydzielony motocykl typu Honda XL 125 SL. Sekcja dysponuje też własnym zapleczem logistycznym i jest zdolna do samodzielnego, i długotrwałego prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych na lądzie, wodzie i z powietrza.
Sekcja stacjonuje na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w Stanisławowie.

W zależności od rozmiarów i rodzaju zdarzenia stan osobowy sekcji może zostać wzmocniony ratownikami z pododdziału poszukiwań lotniczych lub sekcji ratownictwa medycznego JPR.