Sekcja Ratownictwa Medycznego

Sekcja realizuje zadania operacyjne z zakresu ratownictwa medycznego oraz zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych i innych akcji jednostek straży pożarnych. Prowadzi również działania wspierające pogotowie ratunkowe. Jest organizatorem ćwiczeń i szkoleń doskonalących dla współpracujących z JPR grup ratowniczych.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., JPR została uznana za podmiot współpracujący z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Skład osobowy pododdziału:

stopień, imię i nazwisko – funkcja operacyjna

 • sierż. mgr inż. Andrzej Majewski – Dowódca
 • st. sierż. Artur Grądek – Z-ca dowódcy
 • mł. chor.  Krystian Wójcik – St. Ratownik
 • mjr mgr inż. Stanisław Napierała – St. Ratownik – kierowca p.u.
 • st. rat. Tadeusz Żuber– St.Ratownik
 • ppor. mgr  Konrad Pałka – Ratownik – kierowca p.u.
 • plut. pchor. mgr Mateusz Wójcicki- Ratownik
 • st . rat. Bartosz Nawojczyk– Ratownik- kierowca p.u.
 • st. rat. mgr Joanna Bandyk – Ratownik
 • st. rat. Klaudia Suchenek – Ratownik
 • st.rat. Małgorzata Kobza – Ratownik
 • rat. Barbara Czyż– Ratownik

 

Sekcja dysponuje pojazdem ratownictwa medycznego marki VW Crafter nr operac. 619 – 42 (wg standardów „P”) Pojazd dodatkowo wyposażony jest w hydrauliczny zestaw ratownictwa drogowego (nożyce i rozpierak) oraz namiot wypadkowy. Sekcja dysponuje również pneumatycznym namiotem ratowniczym o pow. 27 m2 (na przyczepie 1-osiowej), posiada też środki łączności radiowej, pracujące w sieci jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Sekcja stacjonuje w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi przy ulicy Legnickiej nr 49.