RADOSNY DEKRET

Biskup Polowy Wojska Polskiego, J.E. ks. Józef Guzdek przychylił się do wniosku byłych żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando” i powierzył dodatkowe obowiązki kapelana tego środowiska wojskowego ks. ppor. Przemysławowi Turowi. Dekret w tej sprawie ma podwójny wymiar, z jednej strony sankcjonuje stan rzeczywisty, z drugiej stanowi formę uznania dla wieloletniej i pełnej sukcesów posługi duszpasterskiej, jaką ks. Przemysław sprawuje wśród spadochroniarzy-komandosów i ich rodzin. Z racji kultywowania w tut. Jednostce tradycji 62. KS, satysfakcja i radość zapanowała również w szeregach naszych spadochroniarzy. Naszemu Kapelanowi – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.