PRZEKUPILI POSZKODOWANEGO

Nietypowe działania wysokościowe prowadzili ratownicy Sekcji Ratownictwa Specjalnego JPR na terenie zakładu górniczego w Męcince. Zaalarmowani przez miejscowe OSP o uwięzionym na półce skalnej psie w stanie niemal agonalnym, ratownicy dokonali ponad 20 m zjazdu do poszkodowanego a następnie po podjęciu zwierzęcia pokonując kolejne 20 m w dół przeprowadzili ewakuację „pacjenta” w bezpieczne miejsce. Skrajnie wycieńczony bohater zdarzenia po przyjęciu korzyści majątkowych w formie smakowitej kiełbaski w czasie całej akcji wzorcowo współpracował z ratownikami. Adopcji łapownika podjęła się załoga miejscowego kamieniołomu.