PRZEJDĄ LATA I WIEKI PRZEMINĄ…
PRZEJDĄ LATA I WIEKI PRZEMINĄ…

W 76. rocznicę zatknięcia na ruinach klasztoru na Monte Cassino biało-czerwonej flagi, w Stanisławowie przed pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości odbyła się skromna, lecz podniosła w swej wymowie, uroczystość. Pod monumentem, skrywającym urny z ziemią z pól bitewnych, w tym spod Monte Cassino, delegacja oficerów Jednostki z bazy lotniczej Baryt oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Wsi Stanisławów „Barytowe Wzgórza” w hołdzie bohaterskim Żołnierzom 2. Korpusu, gen. Władysława Andresa zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów. Dla środowiska spadochroniarzy SS RP Trawers ta rocznica jest zawsze szczególnie ważnym wydarzeniem, bowiem od kilku lat są oni honorowymi depozytariuszami dziedzictwa i tradycji Commando. Przed laty, z woli kombatantów 1. Samodzielnej Kompanii Commando – elity Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w trosce o zachowanie ciągłości tradycji wojskowej, jej kultywowanie powierzono 62. Kompanii Specjalnej. Uznając ją tym samym za jednostkę godną zaszczytnego miana Commando, przynależnego jedynie elicie działań specjalnych. Jej sławna poprzedniczka zapisała wiele chlubnych kart żołnierskiej chwały – bohaterstwem i ofiarnością w służbie Rzeczypospolitej. Uroczystość zakończyło odegranie, zgodnie z wojskowym ceremoniałem, sygnału „Śpij Kolego”.