PROMESA DLA ZŁOTORYJSKICH RATOWNIKÓW
PROMESA DLA ZŁOTORYJSKICH RATOWNIKÓW

Z udziałem prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu,  Łukasza Kasztelowicza oraz Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży  Pożarnej, nadbryg. Adama Koniecznego, w legnickim Letia Business Center odbyła się uroczystość wręczenia rządowych promes na dofinansowanie zadań związanych z podniesieniem gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez ich doposażenie. W imieniu Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej promesę „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” na kwotę 19.600 zł odebrał jej komendant, st. sierż. Jan Kusek. Jak informuje szef logistyki JPR, st. asp. Mieczysław Koblański pozyskane środki, po uzupełnieniu 30-procentowym udziałem własnym zostaną przeznaczone na zakup namiotu pneumatycznego dla pododdziału operacyjno-technicznego. Służył on będzie do zabezpieczenia działań ratowniczych na wypadek zdarzeń o charakterze masowym lub innych, np. w zakresie logistycznego wsparcia służb epidemiologicznych. Ten, który dotychczas stanowił   wyposażenie złotoryjskich ratowników, na skutek ponad 20-letniej eksploatacji w znaczącym  stopniu stracił już walory użytkowe i czeka na zmiennika.

Fot.e-legnickie.pl