PRO MEMORIA

Ppłk rez. Sławomir Wojtasik ( wieloletni Wojskowy Komendant Uzupełnień w Legnicy ), decyzją Kierownika Urzędu d/s. Kombatantów i Osób Represjonowanych został uhonorowany Medalem „Pro Memoria”. Odznaczenie to otrzymał za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Pułkownik przez wiele lat wspierał działania tutejszej Jednostki i Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando” w zakresie szkolenia wojskowego i wychowania patriotycznego młodzieży z klas o profilu wojskowym.  Gratulujemy !