POŻEGNANIA BEZ ŁEZ

W lubańskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, miała miejsce szczególnie doniosła w życiu szkoły uroczystość jaką jest rozdanie świadectw  ukończenia szkoły średniej i pożegnanie kolejnych roczników popularnego KZL-u. Wśród sześciu klas kończących edukację w klasach profilowanych, dwie stanowili uczniowie, uczestniczący w wojskowych obozach szkoleniowych w bazie lotniczej JPR „Baryt” w Stanisławowie. W gronie licznie zaproszonych gości, przyjaciół i sympatyków tej elitarnej szkoły, obok ppłk Roberta Pachodaja z 23. Śląskiego Pułku Artylerii oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”, chor. Andrzeja Kobzdy, obecny był również komendant Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, st. sierż. Jan Cz. Kusek. Temu ostatniemu przypadł zaszczyt wręczenia absolwentom klasy proobronnej świadectw ukończenia Przysposobienia Wojskowego. Wszyscy oni, jeszcze w tak nieodległej przeszłości, zaliczali okupione ogromem potu szkolenia poligonowe. Zapewne długo pamiętać będą nocne zajęcia z taktyki,  wielokilometrowe marszobiegi, musztrę i wojskowe strzelania z różnych rodzajów broni. U wielu, jeszcze dzisiaj na wspomnienie zajęć chemicznych w komorze gazowej, kręci się w oku nie jedna łezka. A może to tylko ze wzruszenia…? Życzymy im wszystkim dużo szczęścia i sukcesów w rozpoczętej właśnie dorosłości.