POWRÓCILI Z AKCJI

Po trzech dobach prowadzenia działań ratowniczych w rejonie Bogatynii, powróciły do bazy pododdziały operacyjno-techniczne Jednostki ( Sekcja Ratownictwa Specjalnego i Sekcja Ratownictwa Medycznego ). Dowodzeni przez ppor. Tomasza Kaczmarczyka i plut. Andrzeja Majewskiego, ratownicy JPR, z wykorzystaniem sprzętu wysokościowego, technicznego i środków pływających, nierzadko w ekstremalnych warunkach prowadzili ewakuację osób poszkodowanych, udzielali pomocy medycznej oraz uczestniczyli w likwidacji skutków, niszczycielskiego działania żywiołu. W kolejnych dniach, złotoryjska JPR, jako formacja specjalistyczna, dysponowana była na najtrudniejsze odcinki działań ratowniczo-technicznych, obejmujących między innymi wycinkę podmytych drzew, udrażnianie mostów i zabezpieczanie, wyrwanych przez wodę zbiorników stacji paliwowych.